Testületi ülés díjátadóval
ápr11

Testületi ülés díjátadóval

Egy színművészt és egy írót tüntettek ki a testület január 24-i ülésének elején, majd megkezdték munkájukat a képviselők. Döntöttek SZMSZ-ről, alkottak új rendeletet és véleményezték a fővárosi forrásmegosztást. Rendhagyó módon, a Pro Cultura Újbuda kitüntetések átadásával kezdődött a képviselő-testület idei első rendes ülése. A testület úgy döntött, hogy ez évben Benkóczy Zoltán színművész részére több évtizedes, magas szintű színészi tevékenysége, valamint életműve elismeréseként, illetve Pósa Zoltán író részére egyedülálló életműve, önzetlen, példamutató élete és a keresztény erkölcsiség szellemében folytatott irodalmi tevékenysége elismeréseként adja át a rangos kerületi kitüntetést. A díjazottaknak egy kis meglepetéssel is kedveskedtek a szervezők: felkérték kerületünk egyik neves Pro Cultura díjasát, Trokán Péter színművészt, hogy szavaljon verset tiszteletükre. Végül a Magyar Kultúra Napja alkalmából közösen énekelték el a Himnuszt. Az ünnepélyes pillanatok után interpellációkkal vette kezdetét a munka. Előbb a január 19-i, VII. kerületi illegális bérházfoglaláson tevékenyen részt vevő Gajárszki Áron (LMP) faggatta Molnár László alpolgármestert, illetve bemutatott egy hat pontból álló intézkedéstervet, amellyel szerinte a kerület határain belül élő 300‒400 hajléktalan helyzetén lehetne javítani. Válaszában Molnár László leszögezte, Újbudán nincs hajléktalankrízis, hiszen a különböző civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásoknak köszönhetően 650 fő részére elegendő hely áll rendelkezésre nappali melegedőkben és éjszakai szállásokon, de a kerület a fedél nélküliek foglalkoztatásából is kiveszi részét. Véleménye szerint az ökopárt frakcióvezetője által ismertetett hat pontból öt megvalósult városrészünkben. A házfoglalásra utalva kifejtette, elfogadhatatlannak tartja a jogszabályok tudatos megsértését, szerinte egy választott képviselőnek mindig példamutatóan kellene viselkednie. Másodikként Budai Miklós (MSZP) interpellálta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetőinek és munkatársainak jutalmazása ügyében. Bár Hoffmann Tamás tételesen megválaszolta a kérdéseket, a szocialista frakcióvezető nem fogadta el a választ. A napirendek tárgyalásakor előbb a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) újraalkotásáról, majd az Alkotmánybíróság döntése által tavaly novemberben hatályon kívül helyezett közigazgatási bírsággal sújtható, tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotásáról határoztak. Ez utóbbi esetében az önkormányzati törvény egyik rendelkezése feljogosítja a helyhatóságot, hogy szabályozza és szankcionálja az állattartási szabályok megszegését, a közterületek engedély nélküli, illetve rendeltetéstől eltérő használatát, a közutak, járdák felbontására vonatkozó szabályok, az üzletek nyitva tartási rendjének, a zaj- és rezgésvédelemmel, a szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegését, valamint a zöld felületek rendeltetéstől eltérő használatát. A napirend vitájában az LMP-s képviselők a szankcionálással kapcsolatos ellenérzéseiknek adtak hangot, Bács Márton (DK) viszont a komplett rendelettervezetet tartotta elfogadhatatlannak. Január 1-jétől új önkormányzati finanszírozási rendszer lépett életbe, így a forrásmegosztási rendszer is átalakult. Ennek értelmében a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzatot 51%, míg a kerületi önkormányzatokat 49% illeti meg. Újbuda a forrásmegosztás alapján 6,75 milliárd forintra számíthat. A képviselők többsége úgy határozott, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezetét elfogadásra javasolja. Az ülésen döntés született több rövidesen lejáró óvodavezetői pozíció...

Olvasson tovább